ŞEHİR PLANLAMA

İMAR PLANLAMA 
 
Mülkiyet, mevcut yapılaşma ve kentsel gereklilikleri dikkate alarak; yaşam kalitesi ve marka değeri
yüksek, sosyal donatı, teknik altyapı, yol, otopark ve yeşil alanlarıyla günümüzün ve geleceğin
ihtiyaçlarına cevap veren kentler planlıyoruz. 
 
 • Uygulama İmar Planları
 • Nazım İmar Planları
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Dolgu İmar Planları
 • Çevre Düzeni Planları 
 
 
ULAŞIM VE TRAFİK PLANLAMASI 
 
Kentlerin mevcut ve gelecekte olabilecek ulaşım ve trafik sorunlarını tespit etmek ve sorunların
çözümü için ulaşım taleplerinin gerektirdiği etüt, plan ve proje çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. 
 
 • Kent İçi Yol ve Trafik Planlaması
 • Toplu Ulaşım
 • Ulaşım Master Planı
 • Ulaşım ve Trafik Düzenlemeleri

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM / YENİLEME

Kentsel fonksiyonlarını kaybetmiş alanları, sağlıksız yaşam alanlarını, rezerv alanlarını ve gecekondu
alanlarını kentsel dönüşüm/yenileme projeleri ile belediye gelirlerine kaynak yaratacak, halkın
ve yerel yönetimin isteklerine cevap verecek modern bir şekilde kentlere kazandırıyoruz.  

 

KENTSEL TASARIM ve PEYZAJ TASARIMI

Kent dokusu içerisinde nitelikli, kaliteli, özgün kimliğe sahip geleceğin şehirlerine yönelik tasarımlar
geliştiriyoruz.
 
Kentsel alanların yaşam ve mekan kalitesini geliştiriyor; özgün kimliğe sahip kentsel alanların yapı,
sokak,meydan, mekan, park ve açık alanlarla ve kent bütünüyle olan ilişkisini kurguluyor, bu alanları  
kente kazandırıyoruz.
 
Kentin kimliği, fiziksel yapısı, sosyo-kültürel yapısı vb. etkenlere bağlı olarak değişebilen  ihtiyaçları 
karşılamak üzere üretilebilecek sonsuz çözüm yollarını sunuyoruz.
 
Doğal, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik, teknolojik, iklimsel yapı ve arazi yapısı göz önünde
bulundurularak; ekolojik, yenilikçi, doğal tarihi ve kültürel değerleri koruyan uzun ömürlü tasarımlar
ile yaşam alanlarına değer katıyoruz.     

 

 

 

MİMARLIK

İnsanların barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme vb. eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere

gerekli mekanları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik
yaklaşımla konut, belediye hizmet binaları,kültür merkezleri, gençlik merkezleri, sanayi ve depo
yapıları, tarımsal yapılar, mezbaha, pazar yeri, kongre merkezleri, ticari yapılar, otogar ve garajlar,
otoparklar, turizm yapıları tasarlıyoruz. 
 
 • Mimari Tasarım
 • Mimari Müşavirlik ve Kontrol
 • Tasarım ve İmalat
 • Renovasyon
 • Restorasyon
 • 3D Modelleme
 • Animasyon
 

 

 

 

MÜHENDİSLİK

HALİHAZIR HARİTA VE İMAR UYGULAMALARI

İmar planlarına esas, kent bütününü içeren, fotogrametrik ve yersel yöntemle halihazır
haritalar hazırlıyor, imar uygulamalarıyla kentsel gelişimi hızlandırıyor ve mülkiyet sorunlarını
çözüyoruz.  
 
 • Fotogrametrik Harita
 • Hâlihazır Harita
 • İmar Uygulamaları
 • Parselasyon Planları
 • Kadastral harita yapımı
 • Arazi veya arsa düzenlemeleri

 

JEOLOJİK ETÜTLER

İmar planlarına esas kent bütününü içeren veya özellikli yapılar için inşaata esas, sismik ve jeoteknik çalışmalara dayanan jeolojik ve jeoteknik
etütler hazırlıyoruz.  
 
 • İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler
 • Zemin Etüt Raporları
 • Jeoteknik Etüt İşleri 

 

REFERANSLAR

 • AĞRI İLAVE +REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (3500 HA)
 • ORDU REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA PLANI(3000ha)
 • KOZLU İLAVE +REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (1200 HA)
 • KAHRAMANMARAŞ YEDİKUYULAR KAYAK MERKEZİ TURİZM MASTER PLANI(200HA)
 • YAKUTİYE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA PLANI(7000ha)
 • UZUNDERE İLAVE +REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (600 HA)
 • PALANDÖKEN MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN REVISION(3000ha)
 • SİLİFKE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (2000ha)
 • TÜRKOĞLU KAHRAMANMARAŞ REVİZYON İMAR PLANI HALİ HAZIR HARİTA VE JEOLOJİK ETÜT(3000HA)
 • BALIKESİR EDREMİT REVİZYON İMAR PLANI(700HA)
 • ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (380 HA)
 • ERZURUM 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (200 HA)
 • OLTU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (200 HA)
 • ZONGULDAK KOZLU SAHİLİ DOLGU İMAR PLANI (50 HA)
 • YAVİ ADDITIONAL + MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN REVISION (100 HA)
 • ÇAMLIKAYA İLAVE +REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (100 HA)
 • ELEŞKİRT İLAVE +REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (808 HA)
 • OLUR İLAVE + REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (500 HA)
 • PEHLİVANLI İLAVE +REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (300 HA)
 • TEKMAN İLAVE +REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (820 HA)
 • SAMSUN LADİK KAYAK MERKEZİ MEKANİK TESİSLER VE SOSYAL TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ
 • ORDU GÜLYALI İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU(500ha)
 • PALANDÖKEN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU(3000ha)
 • YAKUTİYE İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU(7000ha)
 • İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ CELAL ORUÇ HAYVANSAL ÜRETİM YÜKSEKOKULU İLAVE NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (200 HA)
 • HINIS KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (20 HA)
 • ESKİŞEHİR TELEFERİK PROJESİ
 • KAHRAMANMARAŞ TELEFERİK PROJESİ
 • MALATYA TELEFERİK PROJESİ
 • MALATYA BEY DAĞI REKREASYON PROJESİ
 • MALATYA TELEFERİK İSTASYONLARI MİMARİ PROJELERİ
 • KAHRAMANMARAŞ CAZİBE MERKEZİ MİMARİ PROJELER
 • AĞRI MURAT NEHRİ KIYI DÜZENLEME PROJESİ
 • KOZLU SAHİL DÜZENLEME PROJESİ VE DOLGU PLANI
 • SARIKAMIŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
 • KOZLU KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
 • AĞRI MESİRE ALANI PEYZAJ PROJESİ
 • HINIS KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ MİMARİ PROJESİ
 • ERZURUM İL GENEL MECLİS BİNASI MİMARİ PROJESİ
 • AĞRI OTOGARI MİMARİ PROJESİ
 • AĞRI BELEDİYE BİNASI MİMARİ PROJESİ
 • ARTVİN ULAŞIM VE TURİZM ODAKLI TELEFERİK PROJESİ HAZIRLANMASI
 • AĞRI İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU
 • ELEŞKİRT İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU
 • YAVİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU
 • PEHLİVANLI İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU
 • ÇAMLIKAYA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU
 • TEKMAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU
 • ABAZ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU
 • ZONGULDAK KOZLU DENİZ DOLGU İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU
 • AĞRI MERKEZİN FOTOGRAMETRİK HÂLİHAZIR HARİTALARININ HAZIRLANMASI
 • ABAZ ZONGULDAK FOTOGRAMETRİK HÂLİHAZIR HARİTALARININ HAZIRLANMASI

PROJELER

 • GURE-ZEYTİNLİ-ALTINOLUK SAHİL DÜZENLEME PROJESİ
 • SARIKAMIŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering

ANİMASYONLAR


PROFİL

İdealist Şehir Planlama Mimarlık  Mühendislik İnşaat Taahhüt A.Ş 2007 yılından itibaren planlama, mimarlık,  kentsel tasarım, kentsel dönüşüm, harita ve jeoloji alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir kentin sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel sürdürülebilir gelişimi ancak bilinçli ve planlı gelişmesiyle mümkündür. Bu bağlamda kurulmuş olan şirketimiz şehir planlama, mimarlık, mühendislik, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm ve peyzaj projeleri geliştirerek faaliyetlerine devam etmektedir. Şirketimiz  bünyesinde gerek danışman, gerek çalışanlar olarak, alanında uzman akademisyenler, şehir plancıları, mühendisler ve mimarlar bulunmaktadır.

Genç yapısı ve şehirciliğe farklı bakış açısı sayesinde pek çok sayıda proje tamamlayarak önemli mesleki profesyonel tecrübe edinmiştir. 

İDEALİST, ezber projelere alternatif, alışılagelmiş yapıya karşıt, yenilikçi, pratik çözümler sunar.

KALİTE

 • ISO 2200-200 kalite belgesi ISO 2200-200 kalite belgesi
 • ISO 2200-200 kalite belgesi 2 ISO 2200-200 kalite belgesi 2

TANITIM VİDEOMUZ

PROJE EKİBİ

 • Nevzat Utkan ILICALI Şehir Plancısı Y.T.Ü 2006 Nevzat Utkan ILICALI <span>Şehir Plancısı Y.T.Ü 2006</span>
 • Ahmet Rasim GÜLER Şehir Plancısı M.E.T.U. 1986
 • İbrahim ÇELEPÖVEN Mimar İ.T.Ü. 1997
 • Aycan AYÇİÇEK Şehir Plancısı A.Ü. 2016
 • Esra YILDIRIM Şehir Plancısı A.Ü. 2016
 • Elif AKBAŞ Şehir Plancısı A.Ü. 2016
 • M. Özgün ERDOĞAN İnşaat Mühendisi A.Ü. 2016
 • Mine DALDAL Elektrik-Elektronik Müh. A.Ü. 2016
 • Volkan ATEŞ Harita Teknikleri A.Ü. 2005
 • Hakan TİRKAYİ Harita Mühendisi Y.T.Ü. 2015
 • Canan ELİBOLLAR Ziraat Mühendisi A.Ü. 2008
 • Esmer AHUNDZADE YÜKSEK MİMAR A.H.Ü. 2014
 • Şeymanur SARAŞ MİMAR ANADOLU Ü. 2015
 • Soner BİLGİN PEYZAJ MİMARI H.T.Ü 2006
 • A. Safa SARI İÇ MİMAR YAKINDOĞU Ü. 2016
 • Uğur KARLIMimar KÜLTÜR Ü. 2015

TEKNİK EKİP

 • ALİM AKTI Şöför

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL

Ömer Avni Mahallesi, İnebolu Sokak, No: 29, Setüstü  Kabataş, 34427 İstanbul
G:
+90 533 093 34 79
T:
+90 212 293 38 18
F:
+90 212 293 38 28

ERZURUM

Kazımkarabekir Cad. İsmail Türk İş Merkezi 3/10 Yakutiye 25200 Erzurum
G:
+90 533 093 34 75
T:
+90 442 234 10 31
F:
+90 442 234 10 32

www.idealistsehircilik.com.tr
Info@idealistsehircilik.com.tr

HARİTA

İLETİŞİM FORMU

İletişim formunu kullanarak herhangi bir konuda görüşlerinizi iletişim birimlerimize gönderebilirsiniz.

İNSAN KAYNAKLARI

Aktif iş ilanı bulunmamaktadır.

CV GÖNDER

FACEBOOK

CITY PLANNING

RECONSTRUCTION PLANNING
 
Considering property, existing buildings and requirements of urban environment; we are
constructing cities which have quality of life, technical infrastructure and, roads, parking and green
areas. 
 
 • Land Use and Development Plans
 • Master Plans
 • Urban Conservation Planning
 • Infill Development Plans
 • Regional Planning

 

TRANSPORTATION AND TRAFFIC PLANNING

To detect transport and traffic problems which are in urban areas and may be present and in the
future; for the solution of problems we are working on surveys, plans and projects required of
transportation demand.
 
 • Urban Roads and Traffic Planning
 • Public Transport
 • Transpotation Master Plan
 • Transportation and Traffic Regulations

 

URBAN REGENERATION/RENEWAL

We provide to cities a modern line which create income sources to municipalities and respond to
requests of the public and the council using areas which lost their function, slum areas, reserve
areas by menas of some urban regeneration/renewal projects which are carried out with
municipalities and public housing authority.   

 

URBAN and LANDSCAPE DESIGN

We are developing design with quality and identitiy on future cities in their unique texture.
 
We improve liveabilitiy and spatial quality of urban areas; fictionalise the relationship between
streets, squares, spaces, parks, open spaces and urban areas with quality and identity and integrate them to the whole city.
 
We offer endless solutions to meet the needs which are depend on some factors such as indentity,
physical structure, socio-cultural structures of the city.  
 
 

ARCHITECTURE

We design buildings and structures such as  houses, municipal service buildings, cultural centers,
industrial, agricultural buildings, warehouses, youth centers, marketplaces, slaughterhouses,
convention centers, commercial buildings, bus station and garages, tourist buildings etc. to provide
quality housing and various urban and rural activity areas. 
 
 • Architectural Design
 • Architectural Consultancy and Control
 • Design and Manufacture
 • Renovation
 • Restoration
 • 3D Modelling
 • Animation
 

 

ENGINEERING

BASE MAP AND ZONNING APPLICATION

Based on development plans and the whole city, we prepare the map, zonning applications with
photogrammetry and terrestrial method and solve property issues accelerating urban development. 
 
 • Photogrammetric Maps
 • Base Maps
 • Application Maps
 • Plan of Subdivision
 • Cadastral Maps

 

GEOLOGICAL SURVEY

We are preparing geological and geotechnic surveys based on the construction, seismic
and geotechnical works and contain the whole city. 
 
 • Geological-Geotechnical Works
 • Ground Surveys

 

REFERENCES

 • AĞRI ADDITIONAL + MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN REVISION (3500 HA)
 • ORDU MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN REVISION(3000ha)
 • KOZLU ADDITIONAL + MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN REVISION (1200 HA)
 • KAHRAMANMARAŞ YEDİKUYULAR SKI RESORT TOURİSM MASTER PLAN(200HA)
 • YAKUTİYE MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN REVISION(7000ha)
 • UZUNDERE ADDITIONAL + MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN REVISION (600 HA)
 • PALANDÖKEN REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA PLANI(3000ha)
 • SİLİFKE MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN REVISION(2000ha)
 • TÜRKOĞLU KAHRAMANMARAŞ ADDITIONAL MASTER PLAN + MAPPING AND GEO TECHNICAL REPORT(3000HA)
 • BALIKESİR EDREMİT ADDITIONAL MASTER PLAN(700HA)
 • ERZURUM ADDITIONAL TECHNICAL UNIVERSITY MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN (380 HA)
 • ERZURUM SECOND INDUSTRIAL ZONE MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN (200 HA)
 • OLTU INDUSTRIAL ZONE MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN (200 HA)
 • ZONGULDAK KOZLU COAST FILL PLAN (50 ha)
 • YAVİ İLAVE +REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI (100 HA)
 • ÇAMLIKAYA ADDITIONAL + MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN REVISION (100 HA)
 • ELESKIRT ADDITIONAL + MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN REVISION (808 HA)
 • OLUR ADDITIONAL + MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN REVISION (500 HA)
 • PEHLIVANLI ADDITIONAL + MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN REVISION (300 HA)
 • TEKMAN ADDITIONAL + MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN REVISION (820 HA)
 • IBRAHIM ÇEÇEN UNIVERSITY COLLEGE OF CELAL ORUÇ ANIMAL PRODUCTION ADDITIONAL MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN (200 HA)
 • HINIS SMALL INDUSTRY MASTER PLAN AND IMPLEMENTATION PLAN (20 HA)
 • ESKİŞEHİR TELPHER PROJECT
 • KAHRAMANMARAŞ TELPHER PROJECT
 • MALATYA TELPHER PROJECT
 • AGRI MURAT RIVER BEACH EDIT PROJECT
 • KOZLU COASTAL REGULATION AND FILLING PROJECT PLAN
 • SARIKAMIŞ URBAN REGENERATION PROJECT
 • KOZLU URBAN REGENERATION PROJECT
 • AGRI PICNIC AREA LANDSCAPE PROJECT
 • HINIS SMALL INDUSTRIAL DESIGN PROJECT
 • GENERAL ASSEMBLY PROVINCE OF ERZURUM BUILDING ARCHITECTURAL PROJECT
 • AGRI bus station ARCHITECTURAL PROJECT
 • AGRI THE MUNICIPAL BUILDING ARCHITECTURAL PROJECT
 • PREPARATION OF TRANSPORT AND TOURISM PROJECT ORIENTED LIFTS ARTVİN
 • AGRI GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL REPORT BASED ON DEVELOPMENT PLAN
 • ELESKIRT GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL REPORT BASED ON DEVELOPMENT PLAN
 • YAVI GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL REPORT BASED ON DEVELOPMENT PLAN
 • PEHLIVANLI GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL REPORT BASED ON DEVELOPMENT PLAN
 • CAMLIKAYA GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL REPORT BASED ON DEVELOPMENT PLAN
 • TEKMAN GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL REPORT BASED ON DEVELOPMENT PLAN
 • ABAZ GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL REPORT BASED ON DEVELOPMENT PLAN
 • ZONGULDAK KOZLU SEA GEOLOGICAL AND GEO TECHNICAL REPORT BASED ON FILLING DEVELOPMENT PLAN
 • TOPOGRAPHIC PHOTOGRAMMETRIC MAPPING THE CENTER OF AGRI
 • ABAZ ZONGULDAK TOPOGRAPHIC PHOTOGRAMMETRIC MAPPING

PROJECTS

 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering
 • IDEALIST Şehir Planlama - Mimarlık - Mühendislik // City Planning - Architechture - Engineering

ANIMATIONS


PROFILE

İdealist Şehir Planlama Mimarlık  Mühendislik İnşaat Taahhüt A.Ş 2007 yılından itibaren planlama, mimarlık,  kentsel tasarım, kentsel dönüşüm, harita ve jeoloji alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir kentin sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel sürdürülebilir gelişimi ancak bilinçli ve planlı gelişmesiyle mümkündür. Bu bağlamda kurulmuş olan şirketimiz şehir planlama, mimarlık, mühendislik, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm ve peyzaj projeleri geliştirerek faaliyetlerine devam etmektedir. Şirketimiz  bünyesinde gerek danışman, gerek çalışanlar olarak, alanında uzman akademisyenler, şehir plancıları, mühendisler ve mimarlar bulunmaktadır.

Genç yapısı ve şehirciliğe farklı bakış açısı sayesinde pek çok sayıda proje tamamlayarak önemli mesleki profesyonel tecrübe edinmiştir. 

İDEALİST, ezber projelere alternatif, alışılagelmiş yapıya karşıt, yenilikçi, pratik çözümler sunar.

QUALITY

 • ISO 2200-200 kalite belgesi ISO 2200-200 kalite belgesi
 • ISO 2200-200 kalite belgesi 2 ISO 2200-200 kalite belgesi 2

OUR PROMOTIONAL VIDEO

PROJECT TEAM

 • Nevzat Utkan ILICALI Şehir Plancısı Y.T.Ü 2006 Nevzat Utkan ILICALI <span>Şehir Plancısı Y.T.Ü 2006</span>
 • Ahmet Rasim GÜLER Şehir Plancısı M.E.T.U. 1986
 • İbrahim ÇELEPÖVEN Mimar İ.T.Ü. 1997
 • Aycan AYÇİÇEK Şehir Plancısı A.Ü. 2016
 • Esra YILDIRIM Şehir Plancısı A.Ü. 2016
 • Elif AKBAŞ Şehir Plancısı A.Ü. 2016
 • M. Özgün ERDOĞAN İnşaat Mühendisi A.Ü. 2016
 • Mine DALDAL Elektrik-Elektronik Müh. A.Ü. 2016
 • Volkan ATEŞ Harita Teknikleri A.Ü. 2005
 • Hakan TİRKAYİ Harita Mühendisi Y.T.Ü. 2015
 • Canan ELİBOLLAR Ziraat Mühendisi A.Ü. 2008
 • Esmer AHUNDZADE YÜKSEK MİMAR A.H.Ü. 2014
 • Şeymanur SARAŞ MİMAR ANADOLU Ü. 2015
 • Soner BİLGİN PEYZAJ MİMARI H.T.Ü 2006
 • A. Safa SARI İÇ MİMAR YAKINDOĞU Ü. 2016
 • Uğur KARLIMimar KÜLTÜR Ü. 2015

TECHNICAL TEAM

 • ALİM AKTI Şöför

CONTACT INFO

İSTANBUL

Ömer Avni Mahallesi, İnebolu Sokak, No: 29, Setüstü  Kabataş, 34427 İstanbul
G:
+90 533 093 34 79
T:
+90 212 293 38 18
F:
+90 212 293 38 28

ERZURUM

Kazımkarabekir Cad. İsmail Türk İş Merkezi 3/10 Yakutiye 25200 Erzurum
G:
+90 533 093 34 75
T:
+90 442 234 10 31
F:
+90 442 234 10 32

www.idealistsehircilik.com.tr
Info@idealistsehircilik.com.tr

CONTACT FORM

Contact any of the units in a matter of using the contact form to send your feedback.

HUMAN RESOURCES

There are no active jobs.

CV SEND

FACEBOOK